top of page
Fir - Harbour Craft(No Bevel)

Fir - Harbour Craft(No Bevel)

Fir - Skip Planed - Nutmeg.

Fir - Skip Planed - Nutmeg.

Fir - Skip Planed - Old Gray

Fir - Skip Planed - Old Gray

Fir - Skip Sawn - Stained

Fir - Skip Sawn - Stained

Fir - Skip Sawn - Stained (1)

Fir - Skip Sawn - Stained (1)

Fir - Skip Planed- Medium

Fir - Skip Planed- Medium

Fir - Skip Sawn - Medium

Fir - Skip Sawn - Medium

HHF DOUGLAS FIR

bottom of page